Pályázatkezelő rendszer az Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó támogatás igényléséhez - 2023
Tisztelt Támogatást Igénylő!
 
A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. közösen együttműködve egyedi támogatási lehetőséget hirdet Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányának keretében megvalósuló szemléletformáló programsorozatok megszervezéséhez és lebonyolításához. A 2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap, 2023. szeptember 16. - 2023. szeptember 22. között kerül megrendezésre.

A 2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap jelmondata a "Takarékoskodj az energiával!", melyhez illeszkedő események megrendezésével kapcsolatban felmerült költségek is elszámolhatók az egyedi támogatás terhére.

A rendelkezésre álló forrás 174.000.000 Ft, mely vissza nem térítendő egyedi támogatást biztosít a Kedvezményezettek részére a magyarországi településeken szervezett 2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek szervezéséhez, a környezetbarát, energia-hatékony és klímatudatos közlekedésre nevelést elősegítő rendezvények és a kerékpározást, valamint a közösségi közlekedést népszerűsítő programok megvalósításához.

Egyedi támogatást igénylők köre: önkormányzatok, illetve önkormányzati tulajdonban álló szervezetek.

Egyedi támogatást igényelni a rendezvénnyel érintett település, Magyarország állandó lakossága 2023. január 1-jei KSH adatok szerinti lakosainak számának arányában lehet az alábbiakra tekintettel:

•    5.000 fő alatt legfeljebb 750.000 Ft
•    5.000-14.999 fő között legfeljebb 1.000.000 Ft
•    15.000-50.000 fő között legfeljebb 1.500.000 Ft
•    50.000 fő felett maximum 2.000.000 Ft

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek:

•    Tudás-élmény alapú programok költsége (vetélkedők, gyerekversenyek).
•    Sportversenyek költsége (futóverseny, bicikli verseny, ügyességi verseny).
•    Környezetbarát, energia-hatékony és klímatudatos közlekedésre nevelést elősegítő rendezvények költsége.
•    Kerékpározást és a közösségi közlekedést népszerűsítő programok megvalósításának költsége.
•    Marketing költségek (hirdetések, reklám költségek; kiadványok költsége).
•    Nyeremények, elismerések költsége.
•    Adminisztratív költségek.

Az egyedi támogatás terhére 2023. július 31 - 2023. november 15. napjáig terjedő elszámolhatósági időszakban teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan, a Kedvezményezettnél felmerült és kifizetett költségek számolhatóak el.

Amennyiben az önkormányzatok, illetve önkormányzati tulajdonban álló szervezetek a 2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényhez kapcsolódóan felmerülő költségeihez egyedi támogatást kívánnak igénybe venni, az alábbi teendőik vannak:

•    a 2023. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz való csatlakozás (EMH nemzetközi honlapján történő regisztráció és a kampányhoz való csatlakozáshoz szükséges Karta kitöltése és visszaküldése a www.emh.kormany.hu weboldalon feltüntetett kapcsolattartóknak),
•    az egyedi támogatási kérelmek benyújtása az elektromobilitas.humda.hu weboldalon keresztül, regisztrációt követően lehetséges,
•    az elektronikus pályázatkezelői rendszerben kért adatok és információk megadása, különös tekintettel a programterv/programleírásra,
•    az egyedi támogatási kérelem adatlap kitöltése, cégszerű aláírása és benyújtása pdf és word formátumban,
•    az egyedi támogatási kérelmet aláíró személy aláírási címpéldányának/banki bejelentő kartonjának benyújtása.

Az egyedi támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok beküldésére 2023. szeptember 11. 8:00 óra - 2023. szeptember 15. 17:00 óra között van lehetőség az elektromobilitas.humda.hu weboldalon.

A határidőt követően, valamint a hiányosan kitöltött egyedi támogatási kérelmek esetén nincs lehetőség támogatást nyújtani. Az egyedi támogatási kérelmek a beérkezés sorrendjében kerülnek feldolgozásra. A támogatásról való döntés során figyelembevételre kerül az egyedi támogatási kérelem beérkezésének időpontja is!

Az egyedi támogatási kérelem elutasítását eredményezi, ha azt nem a támogatás igénybevételére jogosult, vagy annak meghatalmazottja nyújtotta be.

A rendezvények megtartását követően az egyedi támogatás felhasználásáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást 2023. november 20. napjától 2023. december 19. napjáig szükséges benyújtani az egyedi támogatásban részesülők számára kiállított Támogatói Okiratban rögzítettek szerint.

További információk, segédletek, mintadokumentumok a későbbiekben az elektromobilitas.humda.hu honlap felületen található „Dokumentumtár” menüpontban lesznek elérhetőek.
Ez a webhely sütiket (cookie-kat) használ, melynek célja kizárólag az oldal rendeltetésszerű működése.
Az oldal használatával Ön elfogadja, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.
Ez a webhely sütiket (cookie-kat) használ, melynek célja kizárólag az oldal rendeltetésszerű működése.
Az oldal használatával Ön elfogadja, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.